מה אעשה כשאהיה גדול?

כל אחד מאיתנו שאל את השאלה הזו יותר מפעם אחת בחייו.

בעולם הדינמי והמשתנה שלנו, השאלה הזו נשאלת יותר ויותר פעמים.

העיסוקים והמקצועות משתנים והקריירות שלנו בהתאמה.

רבים מאיתנו הניחו שנעבוד במקום אחד כל ימי חיינו ובמציאות אנו רואים כי אנשים מגוונים את העיסוקים שלהם, משלבים בין תחומים ועובדים במתכונות מגוונות.

ע"פ תחזיות העוסקות בעולם העבודה, צעירים יעבדו ב17 עבודות ובחמש תעשיות שונות.

המסלול שייבחר היום לא בהכרח מבטיח שזה מה שנעסוק בו בעתיד.

בהרצאה המיועדת לצעירים וצעירות לפני שירות/שנת שירות נדבר על השינויים שחלו בעולם העבודה בעשור האחרון, על יצירת תשתית נכונה כבר מעכשיו שתסייע לנו לקראת היציאה לעולם העבודה.

תמונת אוירה מאמר